Mitt Liv

För lärare

Att komma igång med Mitt liv är enkelt. Över 5000 elever har redan deltagit, men det är alltid läraren som styr när och hur bidragen publiceras och skickas till museet.

Hur det funkar i korthet: ⏱

1. Läraren skapar klassens insamling i lärarportalen

2. Eleverna får ett unikt lösenord som de loggar in med här, fyller i uppgiften och skickar till läraren

3. Läraren går igenom elevernas material i lärarportalen och sänder sedan klassens bidrag till museet

Alla viktiga dokument och länkar: 📋

LÄRARENS MANUALSå här kommer du igång (pdf)

MITT LIV 1942 OCH 1973Här når du barnens berättelser från 1942 respektive 1973.

TV OCH RADIO: UR-programmen Hälsning till framtiden (radio) och Jakten på den glömda historien (tv), med tillhörande lärarhandledning.

KONTAKT: Behöver du komma i kontakt med oss? Klicka här (om du är lärare på en skola utanför Sverige behöver du mejla så vi kan lägga in skolan i databasen)