Mitt Liv

Tävlingen Årets skaffare

Din klass kan bli ”Årets skaffare” 2025, det sista året för Mitt liv! Hjälp framtidens människor att förstå hur det var att växa upp i vår tid. Över 5000 bidrag har under tre år skickats in till museet från svenska elever i Sverige och i svenskspråkiga elever i andra länder. Om du och din klass börjar dokumentera era liv nu har ni chansen att vinna priset 2025 (sista datum att delta är den 28 februari 2025).

Tävlingen riktar sig främst till mellanstadiet.

Grattis till de regerande mästarna!

Från maj 2023:
För tredje gången delar Nordiska museet och UR ut utmärkelsen ”Årets skaffare” till två skolklasser som särskilt väl hjälpt museet att dokumentera sina liv för framtiden i insamlingsprojektet Mitt liv. Vinnare år 2023 är klass 6 i Ljungbyskolan i Falkenbergs kommun och klass 6 i Entréskolan Stockholm i Gröndal. Mitt liv har så här långt genererat närmare 5000 inskickade bidrag som alla sparas för framtiden i museets samlingar.

Våren 2020 startade UR och Nordiska museet den fleråriga digitala insamlingen Mitt liv där landets alla skolbarn kan berätta om sin tillvaro här och nu med fokus på en helt vanlig dag.

Sedan starten deltar närmare 600 klasser fördelade på över 300 skolor från Kiruna i norr till svenska skolan i Marbella. Tillsammans har de producerat och skickat in närmare 5000 berättelser om sitt vardagsliv till Nordiska museets samlingar. Till tävlingen 2023 bidrog rekordmånga klasser med totalt 2171 nya bidrag. Två skolklasser som särskilt väl hjälpt till att dokumentera sin samtid för framtiden får nu utmärkelsen Årets skaffare 2023. “Skaffare” refererar till Artur Hazelius benämning på sina medhjälpare i det stora insamlingsarbetet som låg till grund för Nordiska museets samlingar.

Juryns motiveringar

Priset Årets skaffare 2023 går till årskurs 6 på Ljungbyskolan i Falkenbergs kommun med motiveringen: 
”Tack vare eleverna i årskurs 6 i Ljungbyskolan kommer framtidens människor att kunna läsa om nutida företeelser som äventyrsbad och skateboardparker men också om att barnfamiljer ibland beställer färdiglagad mat till hemmet och att det går att tända belysningen genom att prata med något som heter Google home. Genom elevernas berättelser kommer framtidens människor också få en inblick om hur familjeliv, skola och vänskapsrelationer kan se ut för barn och unga i början av 2020-talet.   Eleverna har berättat utförligt och detaljerat om sin vardag och bidrar därmed på ett förtjänstfullt sätt till insamlingen Mitt liv.”

Priset Årets skaffare 2023 går till årskurs 6 på Entréskolan Stockholm med motiveringen:  
”Tack vare Entréskolans elever i årskurs 6 kommer framtidens läsare att få en inblick i hur komplext livet kan se ut för en människa på väg att bli tonåring i början av 2020-talet. Hur stress och krav på prestation kan vara en del av tillvaron, men också om hur fritidsintressen och vänskapsrelationer är en viktig del av livet. Eleverna berättar öppenhjärtigt och med detaljrikedom om sina liv, men reflekterar också över det som sker i omvärlden utanför hem och skola.   Eleverna har berättat utförligt och detaljerat om sin vardag och bidrar därmed på ett förtjänstfullt sätt till insamlingen Mitt liv.”

Hall of Fame: Tidigare vinnare av Årets skaffare

Alla lärare och skolor i Sverige är välkomna att engagera sig i insamlingen ”Mitt liv” och deltar därmed i tävlingen “Årets skaffare 2025”. I år kanske det är just ni som korar hem priset? Här kan ni läsa mer om tidigare års vinnare och deras motiveringar.

Tidigare vinnare

Berätta du också!

Det är enkelt att använda Mitt liv i undervisningen. Eleven får en unik kod och fyller själv in sitt bidrag. Du som lärare skickar sedan in det med ett knapptryck.

Så kommer du igång!