Mitt Liv

Alla berättelser

Utforska kartan

Kartan visar publicerade minnen från insamlingen Mitt Liv som genomförs av Nordiska museet i samarbete med UR. Varje kartpunkt är ett insamlat minne. Välj en kartpunkt för att läsa början av det insamlade minnet. Där finns också länk vidare till hela svaret.

Utforska kartan

Berätta du också!

Det är enkelt att använda Mitt liv i undervisningen. Eleven får en unik kod och fyller själv in sitt bidrag. Du som lärare skickar sedan in det med ett knapptryck.

Så kommer du igång!