Mitt Liv

UR:s tv- och radioprogram

Tillsammans med Nordiska museet vill UR ge kunskap om och uppmärksamma barns historia. Som en del av det har UR producerat en tv-serie och en radioserie, inspirerade av verkliga berättelser ur Nordiska museets arkiv.

Jakten på den glömda historien

Jakten på den glömda historien är en äventyrsserie för 10–12-åringar som handlar om hur barn har haft det i Sverige från 1890 fram till våra dagar. Under tio avsnitt från tittarna följa tidsresenären Fabella, när hon färdas genom olika årtioenden.

Glömskan och Minnet är två varelser som funnits sedan tidernas begynnelse. På senare tid har Glömskan växt sig starkare än någonsin. Människorna håller på att glömma sina historier. Men i varje generation föds en skaffare, ett barn utsett av Minnet att resa i tiden och samla in barns historier från förr. Vår tids skaffare heter Fabella. Hennes uppdrag är att föra barnens berättelser till Minnesarkivet där Minnet bor. Jakten på den glömda historien är en äventyrsserie för 10-12-åringar som handlar om hur barn har haft det i Sverige från 1890 fram till våra dagar. Berättelserna är inspirerade av verkliga livshistorier från Nordiska museets arkiv.

Se tv-serien

Hälsning till framtiden

Hälsning till framtiden är en fördjupande radioserie, där du får veta mer om hur det går för de historiska barnen som du möter i tv-serien. Serien är ett radiodrama som bygger på verkliga berättelser och brev skrivna av barn som levde förr. Minnet är ett väsen som ser till att barns historia aldrig glöms bort. Till sin hjälp har Minnet en ”skaffare”, 12-åriga Fabella, vars uppgift är att resa tillbaka i tiden och spara ett barns historia. I varje avsnitt förflyttas vi till en annan tid, där ett barn berättar om sitt liv, men också om sina tankar om framtiden.

Hör radioprogrammet

Pedagogiskt material

Serien visar att alla är en del av historien och inspirerar barn till att berätta sina egna historier. Utifrån ett dåtidsperspektiv beskrivs samhällsfrågor som har lett till var vi står idag. Levnadsvillkor, identitets- och livsfrågor utifrån olika tider i Sverige. Rättigheter som rösträtt, diskriminering och rätten att få strejka. Krigsbarn, naturresurser och ekonomiska villkor.

Lärarhandledningen till serien

Insamlingarna i UR Samtiden

I UR Samtiden om barnens historia på Nordiska museet berättar bland andra Nordiska museets Sven Rentzhog om insamlingen Mitt liv och Maria Maxén om insamlingen Mitt hem 1942. Inslagen är producerade av UR Samtiden i samarbete med Nordiska museet. Samtliga föreläsningar och samtal tar plats i Nordiska museets utställning Tidsvalvet. Inspelat den 3 och 4 november 2020 på Nordiska museet. Arrangör: Nordiska museet.

Alla föreläsningar och samtal